Sau khi thuê được VPS mới, việc đầu tiên chúng ta nên làm là thay đổi port cho SSH, để tránh bị brute-force. Và đây là thông báo từ VPS khi sử dụng port SSH mặc định bị scan sau khi login vào VPS:

There were 63 failed login attempts since the last successful login.

Để thay đổi port cho SSH trên Linux bao gồm CentOS, Ubuntu, Debian… thì ta làm như sau:

Đăng nhập vào VPS dưới quyền root

Sau đó chạy command sau:

vi /etc/ssh/sshd_config

Tìm:

# Port 22

Sau đó bỏ dấu # phía trước và thay số 22 bằng số mà bạn muốn nó là port cho SSH.

Lưu ý: Port number phải nằm trong dãy từ 0 tới 65535. Và không được trùng với các port đã có sẵn như 80, 21, 443 v.v…

Sau đó restart lại ssh bằng command

service sshd restart

Vậy là đã đổi port cho ssh thành công. Bạn nên tạm tắt firewall trên vps rồi logout ra và login lại VPS với port mới nhé.

Chúc thành công!

Bình luận

avatar