Thiết kế Web

huynhhieu.com 4d804b80 7e39 11e9 82fe 07761d844a8c 201905

Tích hợp Google reCAPTCHA vào PHP

1.Google reCAPTCHA là gì?Nhằm để ngăn chặn spammers, bots "phá hoại" website của bạn, CAPTCHA đã ra đời....

Cách sử dụng Data URIs trong PHP

Như bạn đã biết, để nhúng hình ảnh từ bên ngoài vào website, thì ta sẽ cần bỏ cả link ảnh vào thẻ <img>...

Kiểm tra người dùng sử dụng điện thoại hay máy tính bằng PHP

Ngày nay, việc sử dụng smartphone rất phổ biến, và bạn muốn website của bạn kiểm tra người dùng sử dụng điện thoại hay...