Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh kiểm tra phiên bản của Nginx và PHP xem đã là phiên bản mới nhất chưa. 1.Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx trên VPS Để kiểm tra phiên bản ...

Bằng cách edit file vhost của domain, bạn có thể cho phép một đại chỉ IP cố định truy cập vào website và block tất cả các địa chỉ IP còn lại. 1.Block IPs Bạn có thể thêm IP trực ...