Lấy thời gian hiện tại và định dạng Đây là 1 hàm cơ bản trong PHP, không chứa tham số và trả về thời gian hiện tại. Định dạng ngày tháng Đây là cách đơn giản nhất để chuyển ngày ...

Ngày nay, việc sử dụng smartphone rất phổ biến, và bạn muốn website của bạn kiểm tra người dùng sử dụng điện thoại hay máy tính để hiển thị 1 số elements đặc biệt cho phù hợp với thiết bị ...

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh kiểm tra phiên bản của Nginx và PHP xem đã là phiên bản mới nhất chưa. 1.Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx trên VPS Để kiểm tra phiên bản ...