Kiểm tra người dùng sử dụng điện thoại hay máy tính bằng PHP

Ngày nay, việc sử dụng smartphone rất phổ biến, và bạn muốn website của bạn kiểm tra người dùng sử dụng điện thoại hay máy tính để hiển thị 1 số elements đặc biệt cho phù hợp với thiết bị người dùng.

Vì vậy, mình sẽ cung cấp cho bạn 1 function PHP để làm việc này:

  • Tạo 1 file php và đặt tên bất kì hoặc chèn vào file .php có sẵn của bạn

Nội dung function

function check_isMobile() {
$is_mobile = '0';
if(preg_match('/(android|iphone|ipad|up.browser|up.link|mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone)/i', strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])))
$is_mobile=1;
if((strpos(strtolower($_SERVER['HTTP_ACCEPT']),'application/vnd.wap.xhtml+xml')>0) or ((isset($_SERVER['HTTP_X_WAP_PROFILE']) or isset($_SERVER['HTTP_PROFILE']))))
$is_mobile=1;
$mobile_ua = strtolower(substr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],0,4));
$mobile_agents = array('w3c ','acs-','alav','alca','amoi','andr','audi','avan','benq','bird','blac','blaz','brew','cell','cldc','cmd-','dang','doco','eric','hipt','inno','ipaq','java','jigs','kddi','keji','leno','lg-c','lg-d','lg-g','lge-','maui','maxo','midp','mits','mmef','mobi','mot-','moto','mwbp','nec-','newt','noki','oper','palm','pana','pant','phil','play','port','prox','qwap','sage','sams','sany','sch-','sec-','send','seri','sgh-','shar','sie-','siem','smal','smar','sony','sph-','symb','t-mo','teli','tim-','tosh','tsm-','upg1','upsi','vk-v','voda','wap-','wapa','wapi','wapp','wapr','webc','winw','winw','xda','xda-');

if(in_array($mobile_ua,$mobile_agents))
$is_mobile=1;

if (isset($_SERVER['ALL_HTTP'])) {
if (strpos(strtolower($_SERVER['ALL_HTTP']),'OperaMini')>0)
$is_mobile=1;
}
if (strpos(strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']),'windows')>0)
$is_mobile=0;
return $is_mobile;
}
  • Kiểm tra kết quả

Ở 1 file .php nào đó, bạn có thể gọi hàm trên ra để kiểm ra

Ví dụ: nếu user đang dùng thiết bị di động để truy cập website của bạn thì sẽ xuất ra màn hình text “Bạn đang sử dụng điện thoại để xem trang web này”, nếu sai thì sẽ xuất ra “Bạn đang sử dụng máy tính để xem trang web này”

Code:

if(check_isMobile()){
echo 'Bạn đang sử dụng điện thoại để xem trang web này';
} else {
echo 'Bạn đang sử dụng máy tính để xem trang web này';
}

[su_button url=”https://url.huynhhieu.com/check_device_php” target=”blank” style=”flat” center=”yes” icon=”icon: eye”]Xem demo[/su_button]

Chúc thành công !