Cài đặt unrar trên centOS

Đầu tiên, bạn lấy link tải tại đây

Sau đó, chọn phiên bản phù hợp với bạn, ở đây mình dùng centOS 7 x64 thì mình chọn phiên bản: RAR 5.71 for Linux x64

cd /usr/local/src
wget https://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.7.1.tar.gz
tar zxvf rarlinux-x64-5.7.1.tar.gz
cp rar/unrar /usr/local/bin

Vậy là xong, hiện tại bạn đã có thể sử dụng lệnh “unrar” trên VPS của mình rồi.

Để giải nén thì bạn có thể làm như sau

unrar x filename.rar

Bonus: Cài đặt trên Ubuntu

Cài đặt trên Ubuntu sẽ đơn giản hơn chỉ với 1 dòng lệnh

apt-get install unrar-free

Chúc thành công!