Thay đổi Hostname trên Linux như thế nào ?

Thay đổi Hostname trên Linux như thế nào ? 10

Khi làm việc với máy chủ, bạn thường xuyên gặp những phần mềm yêu cầu máy chủ phải cấu hình chính xác FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname, đặc biệt nếu thường xuyên làm việc với CentOS sẽ gặp phải vấn đề này.

Đổi hostname trên Ubuntu:

Nếu Ubuntu bạn đang dùng là 14.04 trở lên chỉ cần dùng duy nhất 1 lệnh

# hostnamectl set-hostname huynhhieu

Còn Ubutun có phiên bản dưới 14.04 trở xuống thì làm các bước sau:

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Thay đổi hostname

hostname huynhhieu.com

Chỉnh sửa file hosts

nano /etc/hostname

Thêm vào file host

127.0.0.1 huynhhieu.com
::1       huynhhieu.com
123.456.789 (IP VPS của bạn) huynhhieu.com huynhhieu

Reboot lại server

reboot

Đổi hostname trên CentOS:

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Thay đổi hostname

hostname "huynhhieu.com"

Chỉnh sửa file /etc/sysconfig/network

nano /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=huynhhieu.com

Chỉnh sửa file hosts

-Giống Ubuntu ở trên

Reboot lại server

reboot

Chúc bạn thành công.

2
0
Để lại bình luận cho bài viết nàyx
()
x