Hướng dẫn “đá” tất cả người khác ra khỏi mạng Internet nhà bạn

Có phải các bạn từng bị dùng “chùa” mạng phải không ? Đã dùng “chùa” lại còn download phim, chơi game, coi JAV blah blah… khiến bạn không thể làm gì vì mạng quá chậm đúng không ? Ngoài ra, nếu bạn ở trọ, dùng mạng chung và không vào được modem để filter MAC thì trên Windows thì có phần mềm netcut, còn trên Linux hay cụ thể là macOS thì chúng ta có KickThemOut, nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mấy ông dùng “chùa” kia bằng cách “đá” văng ra khỏi mạng nhà bạn 😀

Đầu tiên là link Github của KickThemOut: https://github.com/k4m4/kickthemout

Yêu cầu Python 2.6 hoặc 2.7, macOS phải cài brew

Cài đặt KickThemOut trên Debian

Việc cài KickThemOut trên Debian cực kì đơn giản nên mình hướng dẫn trước nhé.

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install nmap
$ git clone https://github.com/k4m4/kickthemout.git
$ cd kickthemout/
$ sudo -H pip install --upgrade pip
$ sudo -H python -m pip install -r requirements.txt

Done ! Vậy là xong trên Debian. Việc sử dụng chỉ cần gõ lệnh

$ sudo python kickthemout.py

Cài đặt KickThemOut trên macOS

Tiếp theo là cài đặt trên macOS, hơi phức tạp 1 tí.

$ sudo -H pip install --upgrade pip
$ sudo -H pip install pcapy
$ brew update
$ brew install --with-python libdnet scapy nmap
$ git clone https://github.com/k4m4/kickthemout.git
$ cd kickthemout/
$ sudo -H pip install -r requirements.txt

Vậy là xong, sau đó chạy lệnh như trên Debian

$ sudo python kickthemout.py

Nếu bị lỗi như sau

ERROR: Requirements have not been satisfied properly. Please look at the README file for configuration instructions.
If you still cannot resolve this error, please submit an issue here:
	https://github.com/k4m4/kickthemout/issues

Thì là do gói cài đặt scapy chưa được cài hoặc cài không thành công qua brew, vậy mình sẽ cài thủ công cho nó như sau

$ cd /tmp
$ wget --trust-server-names scapy.net # or wget -O scapy.zip scapy.net
$ unzip master
$ cd scapy-master
$ sudo python setup.py install

Sau đó quay lại thư mục kickthemout và chạy lại lệnh là xong

$ sudo python kickthemout.py

Chúc các bạn thành công !